Βίλα 4η Στον Άγιο Αντώνη

Άγιος Αντώνης, Σκιάθος
Τιμή: 175.000 €

Βίλα 5η Στον Άγιο Αντώνη

Άγιος Αντώνης, Σκιάθος
Τιμή: 175.000 €

Βίλα 6η Στον Άγιο Αντώνη

Άγιος Αντώνης, Σκιάθος
Τιμή: 175.000€

Βίλα 1η Στον Άγιο Αντώνη

Άγιος Αντώνης, Σκιάθος
Τιμή: 175.000 Ευρώ

Βίλα 3η Στον Άγιο Αντώνη

Άγιος Αντώνης, Σκιάθος
Τιμή: 175.000 €

Βίλα 2η Στον Άγιο Αντώνη

Άγιος Αντώνης, Σκιάθος
Τιμή: 175.000€